Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11. Maddesinde;

“İşverenler; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.” denilmektedir.

İşyerlerinizde uzman kadromuz tarafından “Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereğince işyeri içi veya işyeri dışı kaynaklı tehlikelerden oluşabilecek kaza, olay ve felaketlerde alınacak önlemleri belirleyen bir acil eylem planı hazırlanmakta ve planın gerektirdiği düzenlemeleri işverenin yapabilmesi için danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu kapsamda ayrıca sonuç analizi ve modellemesi de tarafımızdan yapılmaktadır. Sonuç analizi ve modellemesi için BREZEE ve EFFECTS sonuç modellemesi programı kullanılmaktadır.

Kaçak/Salınım Modelleri (Release)
* Gaz kaçağı/salınımı modelleri
    - Tank kaçak modelleri
    - Boru hattı kaçak modelleri
    - 10 Dakika içindeki kaçak modelleri
Toksisite modelleri
    - AFDOX modelleme
    - INPUFF modelleme
    - SLAB modelleme
    - DEGADIS modelleme
Sıvı kaçak/salınım modelleri
Birleşik Kaçak/Salınım modelleri
Atmosferik Dağılım Modelleri
Pool/Havuz Evaporasyon modeli
Termal Radyasyon/Yangın modelleri
    - Fire Ball Modeli
    - Jet Fire Modeli
    - BLEVE dinamik ve statik modeller
    - Pool Yanma Modeli
    - Yanma ve toksik yanma modelleri
Patlama Modelleri
    - Multi enerji Modeli
    - TNT eşdeğer Modeli