KURUMSAL
Sub image

BKÖP TEBLİĞİ

haber

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği, 4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Bilgi Sistemi’ne yapılan bildirimler sonucunda alt seviye olarak belirlenen kuruluşların hazırlamaları ile yükümlü oldukları Büyük Kaza Önleme Politika Belgesinin gereklilikleri belirtilmektedir.

Yönetmelik kapsamında yapılan bildirimleri sonucunda alt seviyeli olarak belirlenmiş kuruşun işletmecisi, işletmeye ait büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamak veya hazırlatmakla yükümlüdür.

 

Detaylı Bilgi