KURUMSAL
Sub image

REACH ve CLP Haberleri

haber

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), 16 Haziran tarihinde, 151 Yüksek Önem Arz Eden Maddenin (SVHC) yer aldığı REACH Tüzüğü Aday Liste’ye,kadmiyum klorür, biri fitalat ve diğer ikisi bor türevi olmak üzere 4 maddeyi daha dâhil etti. Böylece Aday Liste’ deki toplam SVHC sayısı toplam 155’e yükseldi. Ajans, iki yeni bor türevinin (sodium peroxometaborate, sodium perborate; perboric acid, sodium salt) Aday Liste’ye dahil edilmesi için görüş alımı sürecinde (3 Mart - 17 Nisan 2014) hiçbir görüş iletilmediğini ve Üye Ülke Komitesi oy birliğiyle Aday Liste’ye dahil edildiğini bildirdi. Aday Liste’de, geçmiş yıllarda dahil edilen 5 bor bileşiği (tetraboron disodium heptaoxide hydrate, boric acid, disodium tetraborate, anhydrous, diboron trioxide, lead bis (tetrafluoroborate)) ile birlikte toplam yedi bor türevi yer alıyor. 

Detaylı Bilgi