Kinney Risk Analizi" mantığı, FMEA, Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi Eğitimi

İÇERİK

a) Genel Kaza Önleme Yaklaşımı
• Kaza Önleme ve Temel Kaza Modeli
• Kazadan Sonra İzleyen Pasif Kaza Önleme Yaklaşımı
• Proaktif Kaza Önleme Yaklaşımı
• FİNAGLE (MURPHY) Kanunu

b) KİNNEY Risk Analizi
• Kaza Kontrolü İçin Matematiksel Değerlendirme Yöntemi (Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method) Nedir?
• PROAKTİF Kaza Önleme Yaklaşımı Nedir?
   - Proaktif Bariyerler
   - Pasif Bariyerler
• Örnek Risk Değerlendirme Uygulamaları

c) Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis- FMEA)
• MIL-STD-1629’a göre FMEA Yapısı
• FMEA Temel Amacı Nedir?
• Hataların Önlenmesine Dönük Yaklaşımlar (Eski ve Yeni Anlayış Farkı)
• Kazaların Temel Nedenleri (4M)
• FMEA Nedir? Nasıl Uygulanır?
• FMEA Analizi (Şiddet, Olasılık, Farkedilebilirlik ve Risk Öncelik Sayısı Atanması)
• FMEA Tekniği Nedir?
• FMEA‘nın uygulanmasına yönelik MIL-STD-1629 standardı ve gereklilikleri
• FMEA’nın temel amacı
• Hataların Önlenmesine Yönelik Yeni Anlayış
• Kazaların Önlenmesinde 4M Kuralı
• FMEA Tekniği Nasıl Uygulanır?
   - Hata Nedenleri
   - Hata Modu
   - Risk Öncelik Sayısı Hesaplanması
   - Fark Edilebilirlik, FMEA’nın bir numaralı silahı
• FMEA Çeşitleri
   - Sistem FMEA
   - Tasarım FMEA
   - Proses FMEA
   - Servis FMEA
• Sistem ve Birim Kavramları
• Alt sistemler ve hata kavramı
• Kritik sistem kavramı- Kritik sistem nedir?
• FMEA Tekniği ile Kaza Olay Araştırma Nasıl Yapılır?

d) Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis)
• Hata Ağacı Analizi Nedir?
• Olay Ağacı Analizi Nedir?
• Kaza öncesi ve kaza sonrası sonuç analizi nasıl yapılır?
• Sisteme meydan okuma nedir?
• Kök neden analizi nasıl yapılır?
• Hata Ağacı Analizi sembolleri ve anlamları
• Hata Ağacı Analizi Uygulama Adımları
• Neden Neden Kuralı
• Olasılık Hesaplamaları

e) Proses FMEA ile FTA ve ETA’nın beraber kullanımı
• Örnek Uygulamalar