HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile Kimyasal Prosesleriniz de Proses Tehlike Analizi ve Fonksiyonel Güvenlik Standartlarına Göre Değerlendirme Yapabileceksiniz!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız gereğince işverenler işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler. Resmi Gazete'de 29.12.2012 tarih ve 28512 sayı ile yayınlanmış olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'ne göre her işyeri kendi tehlike ve kısıtlarına uygun risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 9. Madde 2. fıkrasında

"Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir." demektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'in 7. Maddesinin b/1-2. Fıkrasında ise;

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanacaktır. " demektedir.

İÇERİK

a) Endüstriyel Kaza Kavramı
• Tehlike Kavramı Geçmişi
• Kimya ve Tehlike Kavramı
• Kimya Tarihi ve Tehlike Anlayışı
• Büyük Endüstriyel Kazalar

b) Proses Tehlike Analizi: Hasar Önleme Mantığı
• Risk, Hasar ve Ağırlıklı Tehlike Potansiyeli
• Risk ve Güvenilirlik Bağlantısı

c) Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı (P&I: Piping and Instrumentation Diagram) Nedir?
• ANSI/ISA 5.1 (2009) ve BS 1646 Standartları
• Proses Akış Diyagramları (PFD- Process Flow Diagrams)
• P&ID Neleri İçermelidir?
• Tanımlayıcı Harfler
• Kontrol Devreleri (En Basit Hali İle) İşaretler
• Tag Numarası Nedir?
• Kontrol Devreleri Sembol ve Tag Numarası
• Enstrüman Tipi
• Semboller (Ekipmanlar, Kolon ve Reaktörler vb.)
• P&ID’de Paylaşılan Görüntüler / Paylaşılan Kontrol
• P&ID’de Enstrüman Kontrolü ve Erişim
• Ekipman ve Sembolleri
• Ölçüm Sembolleri: Ölçüm Cihazları ve Transmiter Gösterimleri
• Ölçüm Sembolleri: Birincil Ekipmanlar
• Borulama İşaretleri
• Basit Semboller (BS 1646)
• Kontrol Devreleri
P&ID ÖRNEKLER
ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE SEMBOL VE EKİPMAN OKUMA ÇALIŞMASI

d) Node Kavramı
• Node Kavramı Nedir? HAZOP ve Node İlişkisi
• Bir Prosete Node’lar Nasıl Belirlenir?
ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE NODE ÇALIŞMASI

e) Kimyasal Tesislerin Tasarımında İş Güvenliği
• Proses İşletilebilirliği Nedir?
• Tasarımda İşletilebilirlik, Güvenlik ve Güvenilirlik Bağlantısı

f) Proses Tehlike Analizi Nedir?
• Esneklik ve Kontrol Edilebilirlik
• Güvenlik ve Güvenilirlik
• Güvenlik Koruma Katmanları (LOPA-Layer of Protection Analysis) Nedir?
• Kritik Sorgu Tekniği
• IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama rehberi
• HAZOP Prosedürü Nasıl Olmalı?
• HAZOP Uygulama Tekniği (IEC 61882)
• Hangi Soruları Cevaplar
• Proseslerde Hangi Çeşit Tehlikeler Mevcut? Risk Ne Kadar Büyük?
• Risk Algılama ve Zamanla Değişimi
• HAZOP çalışmasında;
• Anahtar kelimeler,
• Dizayn parametreleri,
• HAZOP sapma matrisi
• Örnek HAZOP Risk Önceliklendirme Matrisi
• LOPA(Layer of Protection Analysis) Koruma Katmanı Analizi İle HAZOP Bağlantısı

g) HAZOP Tekniği Nasıl Uygulanmalı?
• Sistem veya Aktivitenin Tanımlanması
• Analizin İlgilendiği Problemin Tanımlanması
• Sistem veya Aktivitenin Bölünmesi ve Sapmanın Geliştirilmesi
• Sonuçları Karar Mekanizmasında Kullanılması
• HAZOP Tablosunda Uygulanması

ÖRNEK HAZOP UYGULAMASI
ÖRNEK HAZOP ÇALIŞMASI (BİR NODE VE BİR HAT ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.)