Kantitatif Risk Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?

Konusunda deneyimli eğitimcimiz E. İş Başmüfettişi Özlem ÖZKILIÇ ile DTU- Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Mr. Nijs Jan Duijm tarafından birlikte verilen bu eğitimle, Seveso II Direktifi- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği’nin 8. maddesi kapsamında “Kantitatif Risk Değerlendirmenin” nasıl yapılması gerektiğini anlatılmaktadır.

“Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesinin” sayısal olarak 1x10-4 altında olup olmadığını nasıl hesaplamanız gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.

DTU- Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından ARAMIS Metodolojisi için geliştirilen Safety Barrier programı ile Bow-Tie modellemenin anlatımı yapılmaktadır.

Daha ayrıntılı incelemek için http://www.onderakademi.com/seveso2.php web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca http://www.safetybarriermanager.man.dtu.dk/About-Safety-Barrier-Manager sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ALOHA ve CAMEO Programları ile sonuç analizi uygulamalı olarak yapılmaktadır. (ALOHA ve CAMEO Programları Önder Akademi tarafından kursiyerlere verilir, Katılımcılarım Bilgisayarları ile eğitime gelmeleri gerekmektedir.)

Ayrıca Breeze Incident Analysist yazılımı kullanarak yapılan analizi örneği irdelenmektedir.

Eğitici:
Özlem ÖZKILIÇ

Kimya Yük. Müh.
ÇSGB Emekli İş Başmüfettişi- A Sınıfı İş Güv. Uzmanı
E. İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd.

1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başladı. 1993 yılından 1997 yılına kadar İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı’nda İş Müfettişi Yrd. ve daha sonra İş Müfettişi olarak görev yaptı.

1997 yılında ise İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’nda göreve başladı. 2000 – 2002 yılları arasında İş Teftiş İstanbul Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Baş İş Müfettişi olarak emekli oldu ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak danışmanlık ve eğitim konularında çalışmaya başladı.

1991 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde, TÜBİTAK’tan burslu olarak “Batı Anadolu Klinoptilolit Zeolitlerinin Deterjanlarda Fosfatlar Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması” üzerine yaptığı çalışma ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında yüksek lisans tezi TÜBİTAK tarafından bilim destek ödülüne layık görüldü. Özlem Özkılıç'ın yayınlanan birçok kitabı, makalesi ve tebliğleri bulunmaktadır.

Nijs Jan Duijm

DTU Management Engineering

Çalışma hayatına 1985 yılında Hollanda TNO’da ( Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Hollanda Bölümü) başlayan Nijs Jan Duijm, burada 6 yıl boyunca hava kirliliği yayılma modellemeleri üzerine bilimsel araştırmalar yapmıştır. Arkasından yine aynı organizasyonun diğer branşlarında büyük endüstriyel kazalar, özellikle toksik ve yanıcı/parlayıcı gazlar, bunların matematik modellemeleri üzerine asgari 10 kişilik araştırma gruplarının yöneticiliğini de yaparak TNO’da toplam 12 yıl bilimsel çalışmalar yürütmüştür.

1995 yılında Danimarka Roskilde’de bulunan Risø Milli Laboratuvarında risk değerlendirmesi ve sonuç analizi üzerine çalışmış, 1998’den itibaren de aynı kuruluşta araştırma grup başkanı olarak “Proses Güvenliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanlarındaki bilimsel araştırmalarına ekibiyle birlikte devam etmiştir.

Nijs, 2008 yılından itibaren Kopenhag Det Norske Veritas’ta Kıdemli Risk Mühendisi olarak çalışmakta, aynı zamanda da Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU)’da yarı zamanlı olarak Uzman Araştırmacı kadrosunda çalışmalar yürütmektedir. Safety Barrier Manager (SBM) yazılımın tasarım ve analizlerine birinci derecede katkı yapmış olup, aynı zamanda yazılım ekibinin yöneticiliğini de yapmaktadır.

Eğitim İçeriği :
1. Gün: Eğitici: Özlem ÖZKILIÇ

• Seveso II Direktifi nedir?
• Seveso II Direktifinin Odak Noktası
• SEVESO II Direktifinin Amacı ve Seveso ll'nin Kilit Maddesi
• Seveso II Direktifinin İlgi Alanı
• Güvenlik Raporu Nedir? Güvenlik Raporunun Ana Bileşenleri
• Seveso III direktifi ve CLP ilişkisi
• Kantitatif Risk Değerlendirme için İşletmeler Neler Yapması Gerekli?
• Seveso II Modüller (A’dan H’ye kadar Modüller)
• Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi nedir? ALARP seviyesi nedir?
• CPR 18E: QRA guideline - Kantitatif Risk Analizi El Kitabı - Guidelines for Quantitative Risk Assessment (QRA)
• C Modülü: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• HAZOP, ATEX Direktifi, RCM, RBI, Proses FMEA nasıl yapılmalı?
• Bow- Tie Modelleme Nedir? Nasıl Uygulanır?
• SEVESO II- AB ARAMIS PROJESİ (Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS in the framework of SEVESO II directive)
• Büyük Çaplı Kaza Tehlikelerinin Tanımlanması Metodolojisi (MIMAH - The Methodology for the Identification of Major Accident Hazards)
• Kaza Senaryolarının Tanımlanması Metodolojisi (MIRAS- Methodology for the Identification of Reference Accident Scenarios)

2. Gün: Eğitici: Nijs Jan Duijm ve Özlem ÖZKILIÇ

• Güvenlik bariyeri nedir?
• Kaç tip bariyer bulunmaktadır
• ARAMIS Methodolojisi çerçevesinde bariyer performansı nedir?
• PFD nedir? Bow-Tie modellemede nasıl kullanılır?
• Generik Hata Datası nedir? Bow-Tie modellemede nasıl kullanılır?
• Güvenlik bariyerlerinin var olma felsefeleri ve Safety Barrier yazılımı tarafından desteklenen kaza senaryoları; diğer “papyon – [bow-tie]” yöntemleriyle olan benzeşme ve ayrışmalar
• Genel olarak güvenlik bariyerleri ve bunların performansları
• Yazılımın özelliklerinin gösterildiği demonstrasyon
• Örnek Bow-Tie modelleri
• ALARP seviyesi 1x10-4 nasıl hesaplanıyor

3. Gün: Eğitici: Özlem ÖZKILIÇ

ALOHA ve CAMEO Programları ile (Software Önder Akademi tarafından verilecektir, Katılımcılarım Bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir.)
Ayrıca Breeze Incident Analysist ile de sonuç analizi örneği gösterilmektedir.
- Kaçak/Salınım Modelleri (Release)
- Gaz kaçağı/salınımı modelleri
   • Tank kaçak modelleri
   • Boru hattı kaçak modelleri
- Pool/Havuz Evaporasyon modeli
   • Isı Radyasyonu/yanma modelleri
   • Fire Ball Modeli
   • Jet Fire Modeli
   • BLEVE dinamik ve statik modeller
   • Pool Yanma Modeli
   • Yanma ve toksik yanma modelleri
- Patlama Modelleri
   TNT eşdeğer Modeli