Kimyasallarla Çalışma - Kimyasal Maruziyet Risk Analizi - COSSH Hizmeti

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'in gereğince kimyasal maddelerin tehlike sınıflaması, tehlikelerin tespiti, kullanma sıklığı ve maruziyet sınır değerleri de dikkate alınarak önleyici tedbirlerin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşverenler, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdürler.

Uzman ekibimiz tarafından işyerinde kullanılan MSDS’ler incelenmekte, 1999/45/EC ve 67/548/EC Direktiflerine göre kimyasal sınıflandırma tabloları oluşturulmakta, ayrıca • CLP (EU Regulation on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures) Tüzüğü ve o GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) Küresel Uyumlaştırma Sistemi çerçevesinde de sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır. İşyeri dolaşılarak çalışanların kimyasala maruz kalabilecekleri durum ve şartlar incelenmekte ve COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Essentials)- ILO Chemical Toolkit (International Chemical Control Toolkit) yöntemi kullanılarak kimyasal maruziyet risk değerlendirme için risk değerlendirme ekibine danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.