Makine Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile Makine Emniyeti Yönetmeliği, İş Ekipmanları Yönetmeliği ve İlgili Güvenlik Standartlarına Göre Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

AB direktifinin değişmesi ile birlikte (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.03.2009/27158 tarih-sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Makine emniyeti risk değerlendirme eğitim içeriğinde son yayınlanan makine emniyeti yönetmeliği, iş ekipmanları yönetmeliği ve AB standartlarındaki son yayınlanan standartlar baz alınarak hazırlanmıştır.

İÇERİK

a) Kalite ve Ürün Güvenilirliğinde AB Yaklaşımları
• Klasik Yaklaşım (Old Approach)
• Yeni Yaklaşım (New Approach)
• Global Yaklaşım (Global Approach)
• Modüler Yaklaşım (Modular Approach)

b) CE süreci ve temel kavramlar

c) AB teknik mevzuat uyum çalışmaları
• Makine Emniyeti Direktifleri (98/37/EC, 2006/42/EC) farklar
• Makine Emniyet Yönetmeliği - 2006/42/AT
• 2006/42 EC Tanımlardaki değişiklikler
• Uygulanma Alanı ve Uygulama Dışı Olan Alanlar
• İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme
• CE Uygunluk Değerlendirme Modülleri
• Teknik dosya içeriği nasıl olmalı
• Makine kabulü nasıl yapılmalı ve teknik dosya incelemesi
• Makine kabülünde “AB Uygunluk Beyanı” incelemesi (Uygun beyan nasıl olmalı?)

d) Makine ve Güvenlik Ekipmanları için AB Uygunluk Değerlendirme İşlemi

e) Makine Kabul Kriterleri -2006/42 EC Soru Listesi

f) Makine Kaynaklı İş Kazası Nedenleri
• İnsan kaynaklı tehlikeler
• Tasarım kaynaklı tehlikeler
• Elektriksel tehlikeler
• Fiziksel ve kimyasal tehlikeler
• Örnek kaza incelemeleri

g) ANTROPOMETRİ Nedir?
• Antropometri tanımı
• İnsan Makina Sistemlerinin Özellikleri
• El ve kol uzanma mesafeleri
• Ayak ve bacak uzanma mesafeleri
• Algı organlarının yanıt süreleri
• Aydınlatma ve sıcaklık etkisi
• Üst gövde ve alt gövde hareketleri
• Örnek kaza incelemeleri

h) Makine Koruyucu Sistemleri

i) Makine Kabul Kriterleri

j) Makine Emniyeti Standartları
• AB Standardizasyon Kuruluşları
• AB Standartları – EN –PrEN-HD-TS ve TR AB Standartları arasındaki farklar
• AB standartlarının Trafik Işığı Yapılanması Nedir?

k) Makine Emniyeti Risk Değerlendirme Nedir? Aşamaları
• I. AŞAMA: Makine ortamı ve uygulama hakkında bilgi kazanılması
• II. AŞAMA: Toplam riskin değerlendirmesi
• III. AŞAMA: Riskin azaltılması

l) “İşlevsel Güvenlik” Nedir?
• IEC 61508, EN 954, DIN V 19250 ve DIN V VDE 0801 Standartları arasındaki farklar
• EN/IEC 61508: Emniyet ile ilgili kısımların elektrik/ elektronik/ programlanabilir elektronik sistem fonksiyonel emniyeti
• EN/IEC 61511: Fonksiyonel emniyet – Proses endüstrisi sektörü için emniyetli enstrüman sistemleri
• EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti
• EN 954: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyet ile ilgili kısımları
• EN ISO 13849: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımları

m) Makine güvenliği: Eski standart EN 1050 ve EN14121'de farklar açısından anlatılacaktır.- EN 13849 - EN 12100’e göre risk değerlendirmesi
• Tehlikeli bölgeler: tanımlar, örnekler
• EN 12100’e (Eski EN954-1) göre kontrol sistemi kategorileri
• Risk değerlendirmesi, kontrol sistemi kategorisinin seçilmesi
• EN 13849 (Eski EN292) standardına göre koruma tipinin seçilmesi
• Güvenlik devreleri özellikleri B 1,2,3,4
• EN 13849 'a örnek RİSK DEĞERLENDİRME uygulama anlatımı,
    - Pres, yüzey taşlama makinesi risk değerlendirme örneği,
    - Plastik enjeksiyon makinesi risk değerlendirme örneği,
    - Otomatik beslemeli daire testere risk değerlendirme örneği,
    - Boyama tezgahı risk değerlendirme örneği,
    - Depo alanı otomatik robot kol risk değerlendirme örneği vb. uygulama örnekleri
    - Tehlike Arz Eden Hataya Kadar Ortalama Süre (MTTFd)
    - Teşhis Edebilme Derecesi (DC)
    - Alt Sistemin PL Değerinin Belirlenmesi

Örnek Uygulamalar

n) EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti risk değerlendirme nasıl yapılır?
• SIL ( Safety Integrity Level) Nedir?
• SIL nasıl bulunur?
• Riskin azaltılması
• PLC, sensörler ve yol vericiler vb. “Güvenlik Fonksiyonu” seçimi
• Risk değerlendirme örnekleri (dolum makinesi vb.)
• Tehlike arz eden tesadüfi donanım hata olasılığı (PFHd)
• Donanım Hatası Toleransı (HFT)
• Güvenli Kesintiler Payı (DC/SFF)
• Ortak Sebeplerden Dolayı Kesinti (CCF)
• Sonuç – Alt Sistem için SIL Değerinin Belirlenmesi
Örnek Uygulama
    -) Koruyucu Sistemlerin Seçimi EN 999 ve ANSI B11.19-2003 Standartları
• Tehlikeli Bölge,
• Maruz Kalan Kişi Nedir?
• Güvenlik Mesafeleri Nedir?

p) Güvenlik Mesafeleri Standartı - EN 999 anlatımı
• Emniyet cihazlarının tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
• Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
• Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
• Emniyet halıları ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
    - Minimum algılama alanı
    - Örnek anlatımları
• Güvenlik Mesafeleri Standartı ANSI B11.19-2003 anlatımı
    - Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
    - Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması
    - Örnek anlatımı

q) BS EN ISO 13857:2008 Koruma Alanı Yüksekliği ve Bariyer Aralığı Güvenlik mesafesi hesaplanması