GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIM (RCM)

RCM, ekipmanın işlevsel kabiliyetini gerçekleştirmek , onarmak ve bakımını yaptırmak adına uygun maliyetli bakım planları ve değerlendirme ölçütleri geliştirmek için kullanılan bir tekniktir. RCM’in temel amacı, sistemin en önemli fonksiyonları üzerinde odaklanarak bakım maliyetini düşürmektir. RCM analizine göre temel olarak aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir:

1.Mevcut çalışma koşullarında ekipmanın fonksiyonları ve ilgili performans staandartları nelerdir?
2.Hangi durumda fonksiyonlarını yerine getirememektedir?
3.Her bir fonksiyonel arızanın nedeni nedir?
4.Fonksiyonel arızalar ortaya çıktığında ne olmaktadır?
5.Hangi durumda arıza önemlidir?
6.Her arızayı öngörmek ve önlemek için ne yapılmalıdır?
7.Uygun proaktif eylem bulunamıyorsa ne yapılmalıdır?

RİSK TEMELLİ KORUMA (RBI) ANALİZİ

RBI analiz, özel ekipman ve bileşenlere zarar vermeyle ilgili verileri toplayıp daha sonra gelecekteki arızanın fiziksel ve ekonomik sonuçlarını ön görmekle birlikte özel bileşenler, ekipman ve tesisin tamamı için hatanın olasılığını tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem de bize arıza meydana gelmeden önce koruma, bakım ve zayıf bileşenleri yenisi ile değiştirme gibi işlemlerin uygulanacağı zaman daha iyi plan yapılmasına olanak sağlar.

Koruma programı Amerikan Petrol Enstitüsü (API)’nde yazılı başlıca API RP 580 ve API RP 581 olmak üzere iki yayın esas alınmıştır. Her iki yayın rafinasyon, petrokimyasal ve kimyasal proses tesislerinde sabit ekipman için risk temelli koruma programı gelişimine rehberlik eder.