Seminerler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulamasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki Yükümlülükler, Güvenlik Raporu İncelemesi ve Denetimleri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin, bütün iş ve işyerlerinde, tüm çalışanlara uygulanması öngörülmüştür.
Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucu çalışanlarımız hayatını kaybetmekte ya da sürekli iş göremez duruma düşmektedir. Çok daha fazla çalışan ise yaralanmalar sonucu geçici iş göremezlik yaşamakta veya iş gücünü kısmen kaybetmektedir.