Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Seveso II Direktifi)

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ile ilgili Mevzuatının Analizi Projesi kapsamında AB'den gelen teknik ve finansal yardımlarla Tehlikeli Madde İçeren Kazaların Kontrolüne İlişkin Seveso II Direktifinin uyumlaştırılması konusundaki çalışmalarını, LİFE 03 TCY/000064 proje çalışmaları kapsamında 2004 yılında başlatmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; Seveso II Direktifi ile uyumlu olarak; “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik ile yürürlük tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Bakanlık daha önce 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerekli çalışmaların tamamlanması için belirlenen 18 Ağustos 2012 yürürlük tarihini, 1 Ocak 2014 olarak değiştirmiştir. Böylece yapılan değişiklikle birlikte, 18 Ağustos 2012 tarihli ve 27676 sayılı “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında, işletmelerin yapmakla yükümlü oldukları "bildirim" dışındaki "Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Dahili Acil Durum Planı" hazırlanması ve sunulması ile ilgili yükümlülükler, 1 Ocak 2014 tarihine ötelenmiştir.

Yeni Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ile ,işletmelerin yapmakla yükümlü oldukları “ Bildirim “ maddesi yayımı tarihinde, 9. ve 14.maddelerin 2. Fıkrası , 01 Ocak 2017 tarihinde ve diğer maddeleri “Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Dahili Acil Durum Planı” hazırlanması ve sunulması ile ilgili yükümlülükler, 01 Ocak 2016 tarihine ötelenmiştir.

30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği daha ayrıntılı incelemek için ( http://www.resmigazete.gov.tr )( http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ) web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.