Sonuç Modellemesi

Firma içerisinde mevcut bulunan kimyasal tank, boru tesisatı, reaktör vb. ekipmanlar için BREZEE Software’i kullanılarak “Sonuç Modelemesi” aşağıdaki senaryolara uygun olarak uzman kadromuz ile hazırlanmaktadır.

Toksik Kaçak/Yayılım Modelleri (Release):
- AFDOX modelleme
- INPUFF modelleme
- SLAB modelleme
- DEGADIS modelleme

Atmosferik Dağılım Modelleri

Pool/Havuz Evaporasyon modeli

Termal Radyasyon/Yanma modelleri:
- Fire Ball Modeli
- Jet Fire Modeli
- BLEVE dinamik ve statik modeller
- Pool Yanma Modeli
- Yanma ve toksik yanma modelleri

Patlama Modelleri:
- Multi enerji Modeli
- TNT eşdeğer Modeli

Kombine Modeller (Combined Models):
- Sıvı LOC senaryo modelleri ( Anlık kaçak, 10 dakika içinde oluşan kaçaklar, sürekli kaçaklar)
- Birleşik madde/ürün LOC senaryo modelleri ( Anlık kaçak, 10 dakika içinde oluşan kaçaklar, sürekli kaçaklar)

EFFECTS

Effect tehlikeli maddelerin güvenli bir ekilde işlenmesi, elleçlenmesi ve depolanması ile ilgilenenler için tasarlanmıştır. Bu gelişmiş yazılım, iş güvenliği uzmanlarına tehlike belirlenmesi, iş güvenliği analizi, güvenlik kontrolü, kantatif risk analizi ve acil durum planlanmasında başarı ile kullanabilecekleri etkili bir araç sunmaktadır. Bu alanlarda effects değerli bir araçtır. Kullanıcıların toksik ve veya parlayıcı kimyasalların yer aldığı herhangi bir kaza senaryosunu tahmin etmelerini , hesaplamalarını ve fiziksel etkilerini ortaya koymalarını sağlar. Effects de aşağıdaki türlerden 50 nin üzerinde model bulunmaktadır.

Kaçak
Buharlaşma
Yangın
Patlama
Dağılım
Hasar

Bu yazılım 2200’ ü üzerinde toksik ve parlayıcı değer ile tüm termodinamik özellikleri içeren endüstri standardı komple bir very tabanı ile kullanıma hazırdır.

Detaylı Bilgi için tıklayın

Döküman için tıklayın

RİSKCURVES

Sonuç analizi, tehlikeli bir maddenin neden olduğu tek bir kazanın fiziksel etkilerini analiz ederken, QRA birkaç senaryo ve birden fazla ekipmanı dikkate alır ve insan hayatına olan toplam riski sayısal olarak tespit eder. İşte bu sebepten dolayı, girdi anlamında ilave veriye ihtiyaç duyar: Populasyon dağılımı, hava durumu istatistikleri ve ekipmanın arıza yapma frekansları. Hesaplanan riskler, bireysel ve sosyal riskler cinsinden ifade edilir. RİSKCURVES in eşsiz fonksiyonlarından biride sosyal risk haritalarıdır. Uzman olmayanlarca bile kolayca ve kısa sürede anlaşılabilen sosyal risklerin coğrafik gösterimi. Yaygın bir biçimde bilinen FN eğrilerine ilave bir gösterim tarzıdır. Sosyal riskin yüksel olduğu alanların ve hangi riskin katkısının daha fazla olduğunu belirlenmesi imkanı sağlar. RİSKCURVES bu amaçlar için 2 tür harita sunar: Sosyal Risk Alanı ve Sosyal risk katkısı

Detaylı Bilgi için tıklayın

Döküman için tıklayın