Seveso II Direktifi Yükümlülükler
Seveso

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

(1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.