KURUMSAL
Sub image

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Güvenlik Raporu Tebliği

haber

         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tebliğle Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik'te yer alan üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak güvenlik raporu hazırlayacak veya hazırlatacak.

         Raporda kullanılan veya belirtilen güvenilirlik verileri, olasılık verileri, enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve benzeri bilgilerle referans bilgilerinin, hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlarla ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan alındığı belirtilecek.

Detaylı Bilgi