KURUMSAL
Sub image

2015 Yılında “Kimya Sektöründe Faaliyet Gösteren veya Kimyasal Madde Bulunduran İşyerlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişinde” görev yapacak Müfettişlere yönelik eğitim düzenlendi.

haber

2015 Yılında kimya sektöründe faaliyet gösteren veya kimyasal madde bulunduran işyerlerinde  İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Yönünden Yapılacak Teftişler İle Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe ilişkin araştırma proğramlı teftişinde görev yapacak olan İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılarına yönelik olarak Bakanlığımız C Blok 11. katta bulunan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ait eğitim salonunda “Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Proğramı (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkülerinin Azaltılması)” konulu teorik ve mesleki eğitim düzenlenmiştir.

Detaylı Bilgi