KURUMSAL
Sub image

Dahili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı

haber
Taslak hakkındaki görüş ve öner , 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 07.08.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birliğine  yazılı olarak, ayrıca  elektronik ortamda gönderilebilir
 

Detaylı Bilgi