KURUMSAL
Sub image

Kimyasalların Envanter Kaydında Avrupa'ya Uyumda İlk Adım Atıldı

haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki mevzuatların AB ile uyumlu hale getirilmesi konusunda çalışmalara başladı. Yeni yönetmelik, zararlı maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması konusunda önemli yenilikler getiriyor.

İnsan sağlığı ve çevre için risk taşıyan zararlı madde üreten ya da ithal eden firmalar, 01 Haziran 2014 tarihinden itibaren 'Kimyasallar Kayıt Sistemi' aracılığıyla bildirim yapmak zorunda. Bildirim, AB'ye uyumda ilk aşama. 2015 ve sonrasında pazara sunulan maddeler insan sağlığı ve çevre için risk taşıyorsa zararlı madde sınıfı, etiket ve güvenlik bilgi formlarında yer alacak.

Detaylı Bilgi